دکتر مجید قربان زاده مفاصل و ستون فقرات (ارتوپد) معرفی پزشک جراح و متخصص استخوان
دکتر مجید قربان زاده
دکتر مجید قربان زاده

جراح و متخصص استخوان و مفاصل و ستون فقرات (ارتوپد)
جراحی زانو و لگن، آرتروسکوپی، آرتروپلاستی
عضو انجمن ارتوپدی آمریکا
دارای بورد تخصصی و عضو انجمن جراحان ارتوپدی
گذراندن دوره تكميلی جراحی فوق تخصصی زانو در اروپا
حضور فعال در كنگره های متعدد ارتوپدی در كشورهای آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا
مدت سه سال خدمت رسانی در استانهای جنوبی كشور
بالغ بر ده سال تجربه فعالیت حرفه ای در تهران

دکتر مجید قربان زاده
دکتر مجید قربان زاده